WMO / Begeleiding individueel

Tjeu Rutten B.V. biedt individuele begeleiding. Daarbij richt Tjeu Rutten B.V. zich voornamelijk op mensen met een niet-westerse achtergrond in de provincie Limburg.

Onze aanpak is integraal en richt zich op het behouden en bevorderen van de zelfredzaamheid van cliënten. Wij bieden begeleiding op alle leefgebieden: ondersteuning bij het structureren van huishouden, bij het opbouwen van een multicultureel netwerk, ordenen van de thuisadministratie, arbeidsparticipatie of dagbesteding. Ook bieden we begeleiding aan mantelzorgers die voor eigen familieleden willen zorgen.

Missie en Visie

Tjeu Rutten B.V. geeft richting aan de organisatie door middel van de missie en visie

Missie

We bieden ondersteuning op verschillende leefgebieden aan cliënten met een niet westerse culturele achtergrond (migranten en vluchtelingen). Onze begeleiding is toegespitst op de behoeften van het individu. Wij helpen waar het moet en ondersteunen waar het kan.

Visie

Door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de  instroom van migranten en vluchtelingen wordt onze samenleving steeds meer divers. Deze cliënten hebben zorg nodig die bij hun behoeften aansluit. Dat is voor hen niet anders dan voor ieder ander. Wel kunnen taal, normen en waarden en verwachtingen van zorg anders zijn. ’Het reguliere zorg- en welzijnsaanbod sluiten onvoldoende aan op de behoeften van deze doelgroep. Bovendien vinden cliënten vaak niet de weg naar de juiste zorginstanties of vinden de drempel te hoog om bij zorginstanties aan te kloppen voor hulp.

Tjeu Rutten BV wil graag met haar diensten ook aansluiten bij de zorgvraag van cliënten met een niet westerse culturele achtergrond (migranten en vluchtelingen). Cliënten voelen zich het best geholpen door iemand die hen begrijpt en rekening houdt met hun culturele achtergrond.

De begeleiders van Tjeu Rutten BV beheersen niet alleen de cultuur sensitieve benadering maar hebben ruime ervaring in de begeleiding van de doelgroep en kennen het Nederlandse zorgsysteem erg goed.

De kracht van onze begeleiding zit in onze verbindende rol tussen cliënt en het Nederlandse zorgsysteem. Door onze cultuur sensitieve benadering verlagen we de drempel voor cliënten en motiveren wij hen om gebruik te maken van de zorg die zij nodig hebben. Daarnaast maken wij de hulpverleners bewust van de culturele aspecten bij de begeleiding van deze doelgroep.

Het doel van onze begeleiding is het verbeteren en behouden van de zelfredzaamheid van cliënten zodat zij evenwichtig deel kunnen nemen aan de Nederlandse maatschappij.

Uitsluitingscriteria

Tjeu Rutten B.V. kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:

  • onder de 18 jaar is
  • met een GGZ achtergrond of dusdanige verslavingsproblematiek dat de dienstverlening van Tjeu Rutten B.V. niet toereikend is
  • waarbij de veiligheid van onze zorgverlener(s) niet gewaarborgd kan worden (zoals bedreigingen, onveilige situaties, seksuele intimidatie)
  • waarbij sprake is van onvrijwillige zorg
  • met vergaande actuele banden in het criminele circuit
  • met een forensische zorgtitel (ex- gedetineerden)
  • waarbij medicatie verstrekt en/of toegediend dient te worden.