Privacyreglement

Privacyreglement Tjeu Rutten BV

Voor een goede Coaching is het nodig gegevens over de cliënt en diens proces vast te leggen. Dit gebeurt via het cliëntendossier, waarin alle gegevens over het gehele traject van een cliënt worden verzameld. Alle cliëntendossiers samen vormen een zogenaamde persoonsregistratie. Voor het opzetten van en werken met een persoonsregistratie bestaat in Nederland  het AVG ( Algemene verordening gegevensbescherming)

Buiten Tjeu Rutten B.V. kunnen de betrokkene persoonsgegevens worden verstrekt, voor zover dat voor de taakuitoefening noodzakelijk is, aan:

  • Degenen, die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele zorg- of hulpverlening aan de betrokkene, tenzij laatstgenoemde kenbaar heeft gemaakt daartegen bezwaar te hebben;
  • Aan organen genoemd in de WMO, aan het ministerie van VWS en aan de Dienst Justitiële inrichtingen, ten behoeve van de financiering van de hulpverlening;
  • Veilig Thuis, indien er sprake is van vermoedens van kindermishandeling en van vermoedens van huiselijk geweld waarbij alleen meerderjarigen zijn betrokken, conform artikel 5.2.6 van de WMO 2015.

Voor de volledige verdere tekst en beschrijving, klik hier