Privacyreglement

Privacyreglement Tjeu Rutten BV

Voor een goede Coaching is het nodig gegevens over de cliënt en diens proces vast te leggen. Dit gebeurt via het cliëntendossier, waarin alle gegevens over het gehele traject van een cliënt worden verzameld. Alle cliëntendossiers samen vormen een zogenaamde persoonsregistratie. Voor het opzetten van en werken met een persoonsregistratie bestaat in Nederland  het AVG ( Algemene verordening gegevensbescherming)

Het AVG heeft betrekking op alle gebruik – ‘verwerkingen’ – van persoonsgegevens, van het verzamelen ervan tot en met het vernietigen van persoonsgegevens. TJEU RUTTEN BV heeft conform de wettelijke voorschriften de verwerking van persoonsgegevens aangemeld  bij het CBP. Ook heeft TJEU RUTTEN BV een Privacy reglement opgesteld. In dit reglement staat precies aangegeven hoe TJEU RUTTEN BV omgaat met schriftelijke gegevens over en van cliënten, hoe deze gegevens worden opgeslagen, hoe ze worden beveiligd en wie er wel en niet inzage heeft in deze gegevens.
Een belangrijk deel van het Privacyreglement gaat over de rechten van cliënten ten aanzien van de over hen opgeslagen gegevens.

Voor de volledige verdere tekst en beschrijving, klik hier