Tjeu Rutten BV | RuFo

Ondernemers, managers, medewerkers.
Bedrijven, overheden, non profit instellingen.
Anno tweeduizend-zoveel hebben zij gemeen dat zij zich ondernemend opstellen.

RuFo inspireert hen daartoe en helpt hen daarbij.
RuFo beweegt zich op het brede terrein van coaching, counseling, intervisie, outplacement, mediation, opleiding, training en functioneringsprocessen.
RuFo werkt voor bedrijven, gemeenten, reïntegratiebedrijven, zorg- en onderwijsinstellingen. RuFo is efficiënt en brengt de doelstellingen van een organisatie en het welbevinden van management en uitvoerenden bijeen.

RuFo werkt samen met een aantal ZZP-ers waardoor we een breed werkveld aan kunnen.
Dat maakt RuFo flexibel en goed bereikbaar, en houdt de overleglijnen kort, waardoor u als klant centraal blijft staan. Hiernaast is RuFo verbonden met een uitmuntend netwerk van zelfstandig gevestigde coaches, communicatiebureaus, reïntegratiebedrijven en opleidingsinstituten. In combinatie met dit netwerk, staat RuFo garant voor een goed product.

De RuFo-werkwijze is integraal projectmatig, omdat elk issue verscheidene kanten heeft. Immers, vaak gaan er onder het gesignaleerde probleem nog andere zaken en verlangens schuil. Daarom zet RuFo naar bevind van zaken diverse tools in, waarmee de dienstverlening dicht bij de werkelijkheid blijft en vermeden wordt dat ‘losse incidenten’ worden aangepakt. De praktijk wijst uit dat deze aanpak vruchtbaar is en niet méér tijd vraagt dan een meer geïsoleerde werkwijze.