Klachten en meldingen

Deze procedure beschrijft de wijze waarop alle interne en externe meldingen, incidenten, afwijkingen, klachten, tekortkomingen worden geregistreerd, behandeld, opgelost en geëvalueerd. Dit met als doel om tekortkomingen in de toekomst te voorkomen. Meldingen en klachten kunnen afkomstig zijn van cliënten, maar ook de klachten van medewerkers worden volgens deze procedure opgelost.

Voor de volledige verdere tekst en beschrijving, klik hier