Trainingen

RuFo biedt een groot aantal trainingen aan. Voor individuele medewerkers, voor groepen, en speciale trainingen voor trainers. Het zijn:

De trainingen worden hieronder beknopt beschreven.

Effectiviteitstraining

Deze training is geschikt voor alle medewerkers.
Zij oefenen in gesprekstechniek, assertiviteit, effectieve confrontatie, conflicten oplossen, in het toepassen van waarden en normen, en in het verhogen van hun persoonlijke effectiviteit.
Na afloop van de training kunnen zij meer effectief communiceren met collega’s en klanten.

De ervaring is dat de deelnemers dan over de handvatten beschikken waarmee zij in hun dagelijks werk goed kunnen communiceren. Belangrijk daarbij is dat zij opkomen voor zichzelf en dat zij tegelijkertijd rekening houden met de belangen van anderen. Zij onderkennen hun eigen grenzen en die van anderen. De training bevat veel oefeningen waarbij de focus steeds gericht blijft op de toepassing in de praktijk.

De training bevat 6 modules en beslaat tien 10 dagdelen, gespreid over tien weken, dus telkens één dagdeel per week.
Het aantal deelnemers is minimaal acht en maximaal twaalf.
De prijs wordt bepaald in onderling overleg met de opdrachtgever.

Training Methodische werkbegeleiding

Waarbij de deelnemers hun eigen vaardigheden en werkhouding verder kunnen ontwikkelen. Zij leren van elkaar te leren, in een groepsdynamisch proces. Op hetzelfde moment bevordert deze training daarmee ook de teamgeest.
De Training Methodische Werkbegeleiding strekt zich uit over zes maanden, met per drie weken een bijeenkomst van twee uren.

Training Werken met groepen

Een train-de-trainer programma. Met als doel bij de deelnemers didactische vaardigheden te ontwikkelen om beter informatie over te dragen en om zelf bij anderen vaardigheden in te trainen. Zij leren analyseren welke groepsprocessen er spelen en hoe de groepsleden hier in hun werk effectief mee om kunnen gaan. Tegelijkertijd leren zij goed te observeren en ontwikkelen zij de vaardigheid goed om te gaan met uiteenlopende groepen.
De Training Werken met groepen beslaat zes dagdelen, gespreid over drie weken.

Training Projectmatig werken

Theorie en praktijk willen wel eens uit elkaar sporen. In deze training leren de deelnemers de theorie van projectmatig werken te vertalen naar de praktijk. Zij leren bestaande projecten te analyseren, en kansen en risico’s te berekenen, in termen van tijd, geld en bezetting. Na afloop van de training zijn zij in staat een projecthandvest te schrijven én uit te voeren.
De Training Projectmatig werken start met één volle dag, waarna nog zes dagdelen volgen, één dagdeel per twee weken.

Training Methodiek ontwikkeling solliciteren

Ook dit is een train-de-trainer programma. Waarbij RuFo de kandidaat-trainers duidelijk maakt welke de meest effectieve elementen zijn die mensen in hun sollicitaties naar voren kunnen brengen. Ook leren de deelnemers te onderkennen welke begeleiding in de werkruimte nodig is en hoe zij de vereiste begeleiding kunnen bieden. Ook de afstemming op de arbeidsmarkt krijgt de vereiste aandacht.
De Training Methodiek ontwikkeling solliciteren omvat zes dagdelen en wordt op de werkvloer gegeven.

Training Methodiek ontwikkeling beroepen oriëntatie

Wederom een train-de-trainer programma. RuFo brengt de deelnemers de methodiek van ontwikkeling beroepen oriëntatie bij en bewerkstelligt dat zij daadwerkelijk stappen zetten naar de implementatie ervan. Zij leren de methodiek zowel individueel als voor groepen toe te passen. Uiteraard kunnen de deelnemers aan deze training hun vaardigheid ontwikkelen om met hun cliënten oriëntatietrajecten te doorlopen.
De Training Methodiek ontwikkeling beroepen oriëntatie omvat 6 dagdelen.

Training job coaches

Ook geschikt voor werkbegeleiders. En opnieuw een train-de-trainer programma. De job coach leert de methodiek van job coaching effectief toe te passen. Hij verwerft de vaardigheid om goed te beoordelen hoe de verschillende rollen doelgericht zijn in te zetten. De deelnemers oefenen een situationele toepassing van hun begeleidingsvaardigheden. Als ‘extra’ vergroot dit hun inzicht in de verschillende doelgroepen. De job coaches en werkbegeleiders ontwikkelen hun luister-, gespreks- en adviesvaardigheden zo sterk dat zij na afloop hun cliënten naar een zelfstandige functie kunnen begeleiden. De oefeningen en trainingsopdrachten worden uitgevoerd in de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
De Training job coaches beslaat tien dagdelen, gespreid over een periode van vier maanden.

Individuele begeleiding

Medewerkers die in hun werksituatie dreigen vast te lopen, zijn meestal enorm gebaat met een supervisorische begeleiding. Bijna altijd wordt het echt vast lopen ermee voorkomen. Onder meer, omdat betreffende medewerker er leert de eigen en andermans grenzen te respecteren.
De medewerker ervaart ‘in hoofd en lijf’ dat veranderen en vertrouwen op eigen kracht goed mogelijk zijn. Counselen is een van de beste tools hiervoor.
Doorgaans zijn vijf tot tien sessies per persoon nodig en toereikend.