Zijn ervaringen

2000-heden : Zelfstandig trainer/counselor. Verzorgt opleidingen en trainingen voor personeel en cliënten van reïntegratiebedrijven, uitkeringsinstanties en CAD's. Geeft ook individuele coaching en counseling.
2001-2003 : KLIQ.
Werkzaam als methodiekontwikkelaar, trainer, coach en trajectbegeleider. Belast met het uitwerken en implementeren van de methodiek inzake individuele en groepsbegeleiding.
1998-2000 : ArbeidsVoorziening
Projectmanager Fase 4 implementatie in Limburg. Voor mensen die door uiteenlopende omstandigheden het verst verwijderd zijn van de arbeidsmarkt.
1991-1998 : Centrum voor Beroepsoriëntatie en Beroepsuitoefening (CBB)
Coördinator van de vakgebieden Nederlands als tweede taal, assessment en werk attitude. Voornamelijk gericht op cursisten van allochtone afkomst. Met namen gericht op geschiktheid voor de arbeidsmarkt.
1985-heden : Zelfstandig trainer communicatieve vaardigheden.
Trainingen voor ouders, beroepskrachten, jeugd en kinderen, vooral gericht op communicatie. Trainingen aan zowel onderwijzend personeel als beroepskrachten. Ook via outdoor activiteiten gebruikt.
1985-1995 : Speciaal Onderwijs
Adjunct directeur buitengewoon onderwijs (L.O.M.).
Het aansturen van het team binnen de school, vooral gericht op methodiek, zorg, ouders en personeel.
1973-1991 : Speciaal Onderwijs
Leerkracht en intern begeleider binnen het L.O.M. onderwijs.
Tevens ambulant begeleider, wanneer kinderen werden teruggeplaatst binnen het basisonderwijs.


Bijzonderheden
Geaccrediteerd counselor van Nederlandse Associatie voor Counselors (NAC)
Op grond hiervan wordt een aantal diensten van RuFo vergoed door ziektekostenverzekeraars.
 Copyright 2012 RuFoOntwikkeling en realisatie: JWE new media solutions